Autorijlessen

Uiteraard is het spannend op het moment dat je voor het eerst in de lesauto stapt. Nu is het zover: Je bent op weg naar je autorijbewijs. De opleiding voor categorie B bestaat uit twee delen; een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je kunt al starten met de praktische opleiding voordat je het theoriecertificaat van categorie B in je bezit hebt.

Autorijbewijs halen?

Vaste instructeur
Tijdens de rijlessen heb je steeds les van dezelfde instructeur. Die kent jou dan persoonlijk goed, zodat hij of zij les kan geven aan de hand van jouw vorderingen.

Vorderingen via PlanGo
Tegelijkertijd worden jouw vorderingen op een instructiekaart en online via PlanGo bijgehouden.

Eerste lessen
Bij de eerste autorijlessen leren we de omgang met de auto; voornamelijk het sturen en de bediening van gas, rem, koppeling en natuurlijk het schakelen. Zodra dat wil lukken, beginnen we aan het grotere werk. We leren het toepassen van de verkeersregels en het vlot en aangepast autorijden in samenhang met het andere verkeer. De bijzondere verrichtingen worden ondertussen ook geoefend op weg naar het examen.

Tussentijdse toets
Er wordt op 3/4 deel van de rijopleiding een RIS deeltoets 3 (tussentijdse toets) bij het CBR gedaan. Steeds meer kandidaten kiezen hiervoor en met een positief resultaat. Het voordeel van een toets is dat je op het echte examen precies weet wat je te wachten staat. Hierdoor ben je op het echte examen een stuk minder zenuwachtig. Ook geeft de examinator advies met betrekking tot het moment van examen aanvragen. Een derde voordeel is dat je voor de bijzondere verrichtingen vrijstelling kunt verdienen en dat je die op het echte examen niet meer hoeft te doen. Al met al is de toets bij het CBR een aanrader.

Bij Rijschool Michel Bakker is het mogelijk om een afspraak te maken voor een intakeles van 60 minuten. Op deze manier kun je op een ongedwongen manier kennismaken met de beginselen van het autorijden en met je rijinstructeur. Bij de intakeles behandelen we een aantal basisonderwerpen; een goede zit/stuurhouding, het instellen van de spiegels, veilig wegrijden en stoppen, sturen en gas geven. Na afloop van de intakeles worden de mogelijkheden voor jouw rijopleiding besproken. We bespreken uiteraard wat je eerste indruk is van de intakeles. Ook wordt er advies gegeven over welk lespakket het beste bij je past, hoe vaak je wilt en kunt lessen en hoe het behalen van de theorie in zijn werk gaat.

Voor het geven van autorijlessen maakt Rijschool Michel Bakker gebruik van een Arablauwe Audi Q2 #limited 1.4 TSFI (automaat auto) uit 2018, een Turboblauwe Audi A3 Limousine S-line 30 TFSI (schakel auto) uit 2021 en 2 Turboblauwe Audi’s A1 Sportback S-line 30 TFSI (schakel auto’s) uit 2019. Deze luxe auto’s zijn voorzien van moderne veiligheidsvoorzieningen en biedt een prettige leeromgeving. De auto’s laten zich makkelijk besturen en bieden enorm veel zicht voor de bestuurder. Het type lesauto waarin je gaat rijden, is ook de lesauto waarmee je het praktijkexamen zult afleggen.

Voordat je een RIS deeltoets 3 of RIS praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen personenauto. Je kunt theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden voordat je zestien wordt, kun je al een examendatum reserveren. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig. Bij Rijschool Michel Bakker is het mogelijk online via de PlanGo LeerlingApp of de benodigde theorieboeken en cd-rom te bestellen om je theorie te leren.

Bekijk hier de video over het Theorie-examen.

Machtig Rijschool Michel Bakker met DigiD

Voordat de rijschool RIS deeltoets 3 (tussentijdse toets) voor je gaat aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. 
Het CBR-rijschoolnummer van Rijschool Michel Bakker is:5516A2
De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. 

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de RIS deeltoets 3 (tussentijdse toets) hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van een deeltoets.
Je vult dus vooraf het formulier zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto is dat ongeveer 55 minuten. Je instructeur kan mee rijden.
Let op! Voordat je op RIS deeltoets 3 gaat moet je in het bezit zijn van een voldoende theorie-examen uitslag!

Na afloop van de deeltoetsen krijgt een kandidaat een advies mee waar hij of zij aan moet gaan werken. Het advies wordt uitgebracht en genoteerd in het RIS praktijkboek. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.
Dit praktijkboek is een belangrijk onderdeel van je opleiding als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres wordt dit in het boek genoteerd. Daarnaast kan het gegeven advies een positieve doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

 • De toets is een kans om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel   kandidaten weggenomen.
 • Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende   auto-examen.

Bij deelname aan een RIS deeltoets 3 moet je de volgende documenten overhandigen:

 • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
 • Oproepformulier
 • Het ingevulde formulier zelfreflectie
 • RIS Praktijkboek

Dit is een formulier met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Als je één of meer vragen op de gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoordt, is het verstandig even langs je huisarts te gaan, deze zal dan een aantekening op je gezondheidsverklaring zetten. 
Uit de aantekening van de arts op de gezondheidsverklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen.

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor je gaat aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD. 
Het CBR-rijschoolnummer van Rijschool Michel Bakker is:5516A2
De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. 
Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen moet je de volgende documenten overhandigen:

 • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
 • Oproepformulier
 • Het ingevulde formulier zelfreflectie
 • RIS Praktijkboek (met uitgebracht advies deeltoets 3)

Het praktijkexamen duurt ongeveer 55 minuten. Als je het fijn vindt om je instructeur bij het praktijkexamen te hebben, kun je dat aangeven. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Voordat je begint met de rit, test de examinator je ogen; hij of zij vraagt je het kenteken van een stilstaande auto vanaf ongeveer 25 meter afstand op te lezen.  Vervolgens begint de examenrit. De examinator beoordeelt je rijvaardigheid. Voor de rit moet je een zogenoemd ‘zelfreflectieformulier’ invullen. Dat neemt de examinator na afloop van het examen met je door. In totaal word je op 10 examenonderdelen beoordeeld. Daaronder vallen ook de bijzondere verrichtingen. Als je daar tijdens RIS deeltoets 3 een vrijstelling voor gekregen hebt, hoef je dat onderdeel tijdens het eerste examen niet meer te doen. De examenrit hoeft niet foutloos te verlopen. Het gaat om het totaalbeeld. De examinator kijkt of je in staat bent om vlot (waar het kan en mag), veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. 

Gefeliciteerd..geslaagd!
Als je geslaagd bent, kun je met een pasfoto, geldig legitimatiebewijs en een pinpas je rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Als je gezakt bent, vertelt de examinator op welke onderdelen. Je krijgt van je instructeur het uitslagformulier. 

Jammer..gezakt!
Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Daarna bespreekt de examinator het formulier zelfreflectie. Wanneer uw antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator wordt ook dit besproken. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen. Sommige kandidaten hebben één of meerdere kansen nodig om te slagen voor het praktijkexamen. Wanneer je voor de vierde keer binnen vijf jaar bent gezakt komt je in aanmerking voor een nader onderzoek. Als je tot deze groep behoort, is er een andere examenmogelijkheid bij het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).

Dit is een bijzondere vorm van examinering. De eisen die het BNOR stelt aan je rijvaardigheid zijn dezelfde als bij het CBR. Er zijn echter een aantal verschillen. Het examen begint net als bij het CBR met een voorgesprek, de ogentest en een aantal voorbereiding- en controlehandelingen. Verder geldt ook tijdens de rit dat je het zelf moet doen. De begeleiding is persoonlijker, en het examen duurt 15 min langer dan een regulier CBR examen. Deze tijd wordt gebruikt om je op je gemak te stellen tijdens de rit. Als je eenmaal op weg bent en de spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. De examinator kan dit ook doen als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Kandidaten met faalangst kunnen een speciaal rijexamen, het faalangstexamen afleggen. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een betere prestatie tijdens het rijexamen. De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Rijschool Michel Bakker biedt dit faalangstexamen aan. Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan. Het is namelijk beter al vroeg in je rijopleiding bezig te zijn met het leren omgaan van faalangst. Op die manier kun je al vanaf je eerste rijles werken aan je spanning. Een goede communicatie tussen jou en de examinator is namelijk van groot belang voor het succes van dit speciale examen.

Werkwijze
Het faalangstexamen duurt 80 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig je situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daarin het verdere verloop van het examen rekening mee houden. Als je eenmaal op weg bent en de spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. De examinator kan dit ook doen als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Niet makkelijker
Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dat houdt in dat je moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.

Duurder
Omdat het examen langer duurt, wordt het wel duurder dan het gewone rijexamen.
Tenslotte presteer je het beste wanneer je je op je gemak voelt!

Wat is 2toDrive?
Met 2toDrive kun je vervroegd je rijbewijs halen en onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen en waarbij de 17-jarige rijbewijsbezitter onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive maakt het mogelijk dat de jonge, beginnend bestuurder onder relatief veilige omstandigheden extra rijervaring op kan doen voordat hij of zij zelfstandig gaat rijden


Waarom 2toDrive?

Jongeren zijn vaak betrokken bij ernstige ongevallen, terwijl deze groep slechts een klein deel uitmaakt van alle weggebruikers. Door invoering van 2toDrive hoopt men het aantal verkeersdoden op jaarbasis te verminderen. 


Wie komen voor 2toDrive in aanmerking?

Met 2toDrive kun jij eerder je rijbewijs halen. Je hoeft je niet te registreren voor 2toDrive en mag vanaf 16,5 jaar zelf Rijschool Michel Bakker benaderen om te starten met autolessen.


Belangrijk voor de leerling:

Vóórdat de kandidaat begint met de rij opleiding moet hij of zij zich persoonlijk opgeven voor 2toDrive en een begeleiderspas aanvragen. Op de website www.2toDrive.nl is een inschrijfformulier beschikbaar om te downloaden en te printen. Natuurlijk kan elke goede rijschool je helpen met inschrijven. Hou er rekening mee dat de aanvraag van de pas tijd kost, want de gegevens van de kandidaat en coaches moeten worden nagetrokken. Nadat je een aanvraag hebt ingediend duurt het 10 werkdagen voordat je een begeleiderspas thuisgestuurd krijgt. 


Wie kan je vragen als coach?

Op de begeleiderspas moet de naam van minstens één, en maximaal 5 coaches vermeld staan. De coach moet aan een aantal eisen voldoen. In het kort: de coach moet: 

• minimaal 27 jaar zijn
• minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
• van “onbesproken” gedrag zijn, dus geen aantekeningen bij justitie / invordering rijbewijs / gedragscursussen enz.

Natuurlijk moet de coach zelf ook toestemming geven. De coach moet én de mogelijkheid, én de tijd hebben om jou serieus te begeleiden. Je zult vaak bij je ouders uitkomen, maar natuurlijk mogen ook anderen je gaan begeleiden. Als een coach maar aan de eisen voldoet en als hij/zij nadat jij je rijbewijs hebt, maar de tijd heeft om jou ervaring in het verkeer op te laten doen. Denk hier in ieder geval vooraf goed over na. Alle eisen waaraan een coach moet voldoen, zijn te vinden op www.2toDrive.nl.


Hoe is het geregeld?
Vanaf 16 jarige leeftijd kan de kandidaat zich inschrijven voor het theorie-examen bij het CBR. (www.cbr.nl) Het theoriecertificaat is voor deelnemers aan 2toDrive 1½ jaar geldig. 

Vanaf 16½ jarige leeftijd kan de kandidaat zich aanmelden voor 2toDrive door de begeleiderspas aan te vragen. (Download en print het inschrijfformulier voor 2toDrive, te vinden op www.2toDrive.nl. De rijschool kan je hierbij helpen. Van iedere coach is een handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Het RDW controleert de gegevens en als alles in orde is, wordt de begeleiderspas na ongeveer 10 werkdagen toegestuurd. De kosten voor de pas bedragen €35,00. 
• Rijscholen hebben soms wachttijden. Schrijf je op tijd in bij de rijschool van jouw keuze. Vanaf 16 ½e jaar mag er gestart worden met de praktijkrijlessen, niet eerder.
• Eventueel kan er vanaf 16 ½ jaar ingeschreven worden voor een tussentijdse toets. 
• Vanaf het 17e jaar mag er praktijkexamen worden gedaan, inschrijving voor het praktijkexamen kan al vóórdat de kandidaat 17 jaar is. Geslaagd? Het rijbewijs kan aangevraagd worden bij het gemeentehuis. Daar wordt gecontroleerd of de kandidaat een geldige begeleiderspas heeft, zo ja, dan wordt het (beginners)rijbewijs afgegeven. 
• Tot het 18e jaar mag er onder begeleiding gereden worden. De kandidaat moet zowel het rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben. 

Zorg dat je alles op tijd regelt!


Belangrijk voor de coach

Iedereen die aan de eisen voldoet kan coach zijn. De coach heeft niet de functie van rijinstructeur. Dat is een gepasseerd station. Degene die begeleid wordt heeft al een rijbewijs. De jongere moet wél nog de nodige ervaring opdoen in het verkeer. Hier wordt een beroep op de coach gedaan. Er moet een auto beschikbaar zijn en de coach moet ook de tijd hebben om de toezeggingen waar te kunnen maken. Vaak is alleen de aanwezigheid van de coach in de auto al genoeg, maar op die momenten dat het nodig is, moet de coach helpen, begeleiden, wijzen op vooral mogelijke gevaren en de jongere leren te anticiperen. Kortom: de coach helpt de jongere het risicovolle eerste jaar door. Soms is dit geen gemakkelijke taak. Weet wat er als coach van je verwacht wordt! 
Van 2toDrive is heel goed een win-win situatie te maken. Het autorijden is de laatste 10 jaar heel erg veranderd. Als coach heb je natuurlijk al veel ervaring als automobilist opgedaan. Wél kunnen er in die jaren onhebbelijkheden in je rijstijl zijn geslopen, en heb je veranderingen in de regelgeving gemist. Probeer van elkaar te leren. In de auto moet geen één richtings-verkeer gaan ontstaan van coach naar beginnend bestuurder.

Losse prijzen

 • Rijles € 60,00 / 60 min.

 • Intakeles € 60,00 / 60 min.

 • RIS Praktijkboek € 35,00

 • PlanGo Theorie € 75,00

 • RIS Deeltoets 3 € 225,00

 • RIS Praktijkexamen € 275,00

 • RIS Her-Praktijkexamen € 275,00

 • Faalangst Praktijkexamen € 325,00

 • BNOR Praktijkexamen € 300,00

Auto pakket 30

 • 30 uur rijles / 60 min.

 • Intakeles / 60 min.

 • PlanGo Theorie

 • RIS Praktijkboek

 • RIS Deeltoets 3

 • RIS Praktijkexamen

€ 2470,-

Auto pakket 40

 • 40 uur rijles / 60 min.

 • Intakeles / 60 min.

 • Plango Theorie

 • RIS Praktijkboek

 • RIS Deeltoets 3

 • RIS Praktijkexamen

€ 3070,-

Meer info

Lees hier meer over onze rijlessen, voertuigen en examens.