Privacybeleid

RIJSCHOOL MICHEL BAKKER 

Rijschool Michel Bakker hecht veel waarde aan de beschermingvan uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparanteinformatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaandaarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Michel Bakker houdt zichin alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder deAlgemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in iedergeval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hetdoel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijnbeschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel diegegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze wordenverwerkt.
- passende technische en/of organisatorische maatregelenhebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijnverstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uwpersoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. 

Als Rijschool Michel Bakker zijn wij verantwoordelijk voorde verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onsprivacybeleid, of in algemene zin nog vragen hebt hierover of contact met onswenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website. 

Waarvoor verwerken wij contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Michel Bakkerverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:- het aangaan van overeenkomsten- het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleidingen- het aangaan van een arbeidsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgendepersoonsgegevens van u vragen:- NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens- e-mailadres- geboortedatum 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijenverstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierbovenbeschreven doeleinden.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijenwaarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiligingvan uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aanandere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen:

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen. 

Bewaartermijn:

Rijschool Michel Bakker bewaart persoonsgegevens niet langerdan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grondvan de wet is vereist. 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatigeverwerking, zo hebben we de volgende maatregels genomen:- fysieke toegangsbeveiliging- IT beveiliging- actief informeren van werknemers  

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van depersoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen deverwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door eenvan onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens doorons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indiengewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wijgehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uwpersoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Als unaar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dancontact met ons op. Zelâo van Uden
Martin Callaars
Nienke Geraerdts
Pim Slokker
Celesta Salari
Stijn van den Akker
Noureille van der Raaij
Michel den Hartog
Kelvin van de Sande
Isa Spithoven
Laura van Lunteren
Yannick Dulski
Yannick de Wit
Damian Lamboo
Daan de Wit
Michael Hazebroek
Joël Martina
Nienke van Ooijen
Jeffrey Koedam
Amanda Grandia
Jolanda de Graaf
Manolito Wassink
Kevin Hoolmans
Bram Vos
Denise van der Mueren
Andre van den Hater
Jelle de Zee
Julius van Heusden
Jennifer van der Mueren
Lindsay Edener
Sophie van Slooten
Mijke Burger
Ilse van de Sluis
Isabelle Bakkum
Christiaan van Ewijk
Feikje Dijkstra
Twan Willemse
Bonny van der Kolk
Elise Zijlstra
Jeremy Siben
Kubilay Sargin
Glenn Oosterhuis
Janine van Haarlem
Lizelotte van Slooten
Nienke Schaberg
Noah WitjesShama Vogel
Lotte Waardenburg
Floortje Rooijens
Martine Stap
Serkan Uyuk
Abdo Chedid
Jelmer Wuite
Ayo Pater
Jasper van Empel
Mark van Ingen
Gerjen Scholten
Chris Verbiest
Danique Copier
Manuel Verbaast
Debbie van Sterkenburg
Melvin van Schijndel
Mark Mulder
Jerrold Gunther
Lisannah Achterberg
Youri Verbon
Patricia van Doesburg
Bart van Zantvoort
Jesse Oosterheert
Dante Wammes
Floris Schrijver
Rick Verweij
Sophie Warmerdam
Rolf Burggraaf
Thomas Kolijn
Lies Huiberts
Minke Bronk
Amber Markus
Lindelotte de Koster
Calvin Bruins
Martin Middelkoop
Lara Kesselaar
Roy van de Ridder
Justin Smael
Renaldo van Stijn
Esmé van Dijk
Ruben Meij
Thomas Sanders
Michelle van Beek
Suzanne Verschoor
Joost Muller
Henrieke van Doorn
Wyan reus
Britt van Maurik
Vincent Koek
Daan de Rooij
Wilma Tijssen
Mitchel van Dalen
Tom Huiberts
Sanne DijksmanYannick Rademaker
Calvin Driessen
Stan van der Wiel
Remco van Leerdam
Michel Schaapman
Luna van Leeuwen
Tayfun Karadogan
Samuel van Eldert
David Blokzijl
Naomi Suitela
Larissa van de Sluis
Marin van den Broek
Christiaan Huisman
Sharona Verwaaij
Martijn Bazen
Lotte van Ooijen
Renée van Dongen
Angela de Morée
Deniz Isik
Dominique de Jong
Shayne van den Breul
David Vogel
Lizzy Schouten
Suzanne van der Waal
Sten Jansen
Mathijs Zuurmond
David Slotboom
Wessal Wafa
Maarten van Dijke
Sven Vermeulen
Davey van Tuil
Davide Gammone
Boudewijn Hoogendorp
Susanne de Swart
Maartje van Wiggen
Anouk Hurks
Max van Dijk
Joran Schoonheim
Shauni Moraal
Charlotte van der Hoef
Lionel van Oorschot
Pieter Boot
Govert Timmer
Lisa Riemens
Robin Boon
Floris Smit
Evi van den Oord
Hessel Copier
Petra van Zetten
Djona Kwakkel
Marleen Hoogendijk
Djai Ligthart
Noud Goossens
Mandy Hol
Joris Wammes
Laura Willemsen
Lisa Verbon
Tim Kragten
Mustafa Arifoglu
Niels Weggeman
Annabel Kingma
Nathalie van SterkenburgMilou Maassen
Britte Heinsman
Job van Zijl
Ferry van Beurden
Mitchel van Blitterswijk
Ruben van der Heijden
Bart Slokker
Richelle van der Koppel
Jordy Waroux
Jeroen Jonkman
Aniek van Hoek
Robin Vermeij
Chris van Arnhem
Thomas Bestebreurtje
Jelmar Martina
Gerbrielle Stap
Chantal Steevens
Chantal van Zetten
Marloes Boot
Denise Agema
Willemijn Geuze
Marijn Greeven
Milan Den Hertog
Tiffany van Verseveld
Alinda Heenck
Sylvia Nout
Robbin van Ewijk
Jeroen Steemers
Kevin Smit
Nina Oukes
Hylke de Zee
Marit van der Heijden
Daniel van Maurik
Jelle Dijkstra
Marco Janssen
Jamy Suitela
Woutje van Wiggen
Vera van de Wiel
Mitchell Geurtsen
Melvin Paalvast
Joël Sanakij
Kaylee Sleeuwenhoek
Roy Vermeulen
Anthony Versteeg
Johan Copier
Bart van Waveren
Jordy Arendse
Sharon Hol
Tanne de Lat
Henry Schrijver
Koen Timmermans
Colin van Tuyl
Danica van Lent
Nina van ZandwijkMarianne Leenders
Annouk Blom
Sjors van der Sluis
Daan van Rossum
Isabelle Kriegsman
Nena Hoekstra
Bas van Hunnik
Annick van der Waal
Menno Stegmeijer
Ketvalee Klanpasert
Kevin Kolijn
Naomi Beekhof
Stefan Kallenbach
Davey Lippinkhof
Demi Rutting
Charlotte van Lent
Marleen Gijsen
Esmee van den Boogert
Milou Noordergraaf
Bram van Hees
Arie Verweij
Jaleesa Suitela
Sebastiaan Bos
Robin Smit
Corne van Doorn
Nicky de Weger
Priscilla Wassink
Gerart Nijhoff
Marjolein van Ewijk
Wim Janssens
Kim Knippers
Wesley van Dee
Norien Voskuilen
Jeffrey Mailuhu
Jessica de Swart
Floortje Koek
Teun Herman Copier
Izaak Latumahina
Coen van Slooten
Elien Cremers
Bart van Hoek
Marlijn Miltenburg
Lilian Casson
Willianne van Os
Martijn Wuite
Maikel van Empel
Alessandra Florez
Bob Mayr
Mitchell Hamelijnck
Hans Sahuleka
Anna-Lisa Timmer
Thijs van ZantvoortMathilde van den Broek
Vincent de Bie
Eva Burgers
Anne Jager
Tristan Blom
Samantha Oudsen
Niels Ton
Mats van Tuil
Lisa Boudewijn
Mandy Slootmaker
Brian Casson
Wesley Verbeek
Simone van der Steen
Robbert van Zandwijk
Rob van Kessel
Mike Knippers
Gerard Lamboo
Rowie Quik
Gerco Dorrestijn
Sanne Willemsen
Björn van Doesburg
Bo van der Meulen
Dion Hak
Allard Braam
Lisanne Knippers
Gordon van Maurik
Arie Koster
Bianca Droog
Perry van Steenis
Anouk van Hees
Jori Navest
Hente de Weijer
Willem van Dijk
Felix Broekhuizen
David Hu
Ajay van Kampen
Nicky Naron
Joey van Verseveld
Malissa van Beurden
Arie Kaashoek
Jantiene Hoek
Stefan van Buren
Marinus van den Berg
Deborah den Tek
Ian Oukes
Tessa te Marvelde
Annemieke Soorsma
Dennis van Verseveld
Benjamin Omtzigt
Manon Matena
Patrick Bruining
Rosalin van Tuyl
Anton van Breda
Chantal Visée
Jordy Smits
Sandro van Zoelen
Tim Braam
Andrea Bronkhorst
Kitty Duizer
Bram Ruijsink
Priscilla van de Velde
Alwin Copier
Ruben van den Oord
Jolanda de Kleijn
Christina JanssenCornelis Copier
Denise Mercey
Arie van Kuilenburg
Rinus Janssens
Geert Otter
Lars van Steenbergen
Thomas Kallenbach
Thijs van Son
Lavina van den Burg
Lenja Witlox
Anique ten Brinke
Jamie Lawrence
Claudia Verzijl
Michaela Tummers
Raymon van de Peppel
Anita Hamidie
Samora Kesseboom
Ruben Knobbout
Joas Petri
Anouk van Roessel
Bente Hoekstra
Arthur Maris
Nico van Seijda
Marleen Philips
Wiljan van Zetten
Hester Vermeulen
Moulien Duijts
Sophie Visser
Liza Westerhuis
Sandra van Mourik
Ilona Grandia
Kevin Knippers
Maaike Broekhuizen
Davey Rutting
Wietske Coster
Laura Zijlstra
Jeffrey Spee
Sarah Kerbosch
Rik Raaymakers
Cindy Roelofsen
Jacco Vermeulen
Matthijs CopierHenri ten Teuling
Peter-Dirk Lassche
Hanneke Philibert
Davey Verbeek
Elsa Sluijter
Vincent Omtzicht
Jordy Ketz
Yannick de Groot
Zoë Trapman
Jeffrey van Mourik
Francis van Barneveld
Denny van Zanten
Jelle Jager
Laura Mulas
Robin Quick
Arienne van Hunnik
Mariska Pak
Niels van den Heuvel
Terrence Stolp
Davy van Zetten
Hilde Hoek
Janneke Verberk
Eline Katerberg
Antonie Hauzer
Collin de Groot
Marloes van der Heijden
Gert-Jan van Os
Stuart Lawrence
Martino Versteeg
Mariska Hilhorst
Michel Boudewijn
Sarah van Berge Henegouwen
Christa Copier
Sally Ann Keessen
Sander Boudewijn
Han van Bruggen
Jesse van Straaten
Danniek van Soelen
Laurine Hoek
Kirsten Bastiaans
Fedor Kok
Jeanine van den Berg
Nout Wolters
Patrick Doelman
Zico Lecluse
Suzanne van Rooijen
Martijn Tom
Carlo van Heusden
Jasper van Bladel
Werner Müller
Dorus Woudstra
Patrick Kooijman
Tom Ham
Michelle Minderman
Marion Schenkelaars
Justin van Tuil
Sjors Pieters
Christiaan Buijs
Merleen van Deursen
Corné Verweij
Roland den Hartog